ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες στους αγώνες, της Ε.Ο.ΤΡΙ δηλώνουν ότι έχουν εξεταστεί πρόσφατα από γιατρό και είναι υγιείς για να συμμετέχουν στον συγκεκριμένο αγώνα.

Κάθε ένας αθλητής/αθλούμενος συμμετέχει στον αγώνα με δική του ευθύνη, αναγνωρίζοντας και αποδεχόμενος ανεπιφύλακτα ότι η συμμετοχή του αυτή ενέχει κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να προέλθουν όχι μόνο από τις πράξεις ή παραλείψεις του αθλητή/αθλούμενου, αλλά και από τις πράξεις ή παραλείψεις τρίτων ή την κατάσταση του αγωνιστικού στίβου και του εξοπλισμού, τους οποίους αναλαμβάνει και αποδέχεται προσωπικά. Παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης για κάθε ατύχημα ή φθορά εξοπλισμού και για κάθε εν γένει ζημία ή βλάβη του σώματος ή της υγείας που τυχόν προκύψει.

Κάθε συμμετέχον αποδέχεται τυχόν ανάρτηση του ονόματός του ή/και του έτους γέννησης στα αποτελέσματα, καθώς και σε ρεπορτάζ και σε δελτία τύπου. Αποδέχεται τυχόν μετάδοση οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών και βίντεο από τον αγώνα, όπου μπορεί να περιλαμβάνεται η εικόνα του.

Με την εγγραφή του κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να δηλώσει μια έγκυρη διεύθυνση email στην οποία αποδέχεται να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό για τους αγώνες και επίσης ένα έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου στο οποίο πιθανόν να χρειαστεί να λάβει έκτακτες ειδοποιήσεις μέσω sms. Σε περίπτωση μη έγκυρων στοιχείων ή διαγραφής από τις λίστες αλληλογραφίας μας, η διοργάνωση δεν έχει καμιά ευθύνη για ελλιπή πληροφόρηση του συμμετέχοντα.

Created by UTOPIA

Log in with your credentials

Forgot your details?