Οι διαδρομές του αγώνα:
Περιστέρι – φιλισι – αγιος Γεώργιος – σκάλα – λεημονας – έλος – βλαχιωτη – αγιος Γεώργιος – περιστερι
Αγώνας 10χλμ περιστέρι – φιλισι – σκάλα – περιστερι
Αγώνας 5 χλμ περιστέρι – φιλισι — περιστέρι

Created by UTOPIA

Log in with your credentials

Forgot your details?